Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Valberedningen önskar input

Svenska Brukshundklubben centrala valberedning önskar input från organisationens samtliga delar inför kongressen 2020 och har skickat ut ett antal frågor som de önskar besvarade.

Norska hundar får tävla igen

Då norska och svenska myndigheter anser att sjukdomsbilden kring norska hundar är under kontroll har både svenska och norska kennelklubben hävt stoppet för norska hundar från att tävla, både i Norge och utomlands.

Förtydligande om apporter

Med anledning av de frågor som kommit till oss den senaste tiden angående apporter vid tävling i lydnad och bruks vill vi nu göra ett förtydligande.

Totalförsvarsövning 2020

År 2020 genomförs en totalförsvarsövning i Sverige – TFÖ 2020. Övningen ska bidra till att öka Sveriges motståndskraft. Svenska Brukshundklubbens tjänstehundsverksamhet kommer att delta vid övningen.

Uppdaterad information om läget i Norge

Undersökningar kring sjukdomsutbrottet hos norska hundar går framåt, men orsaken är ännu inte fastställd. Därför förlänger SKK förbundet för norska hundar att delta på utställningar, prov, tävling och beskrivning till 30 september 2019.

Patrullhundskurs i Västmanland

Välkommen att anmäla dig till patrullhundskurs som Västmanlandsdistriktet anordnar. Kursen vänder sig till alla oavsett var du bor i landet och kommer att genomföras under tre fristående veckor under 2019 och 2020.

Skriftlig omröstning 2019

Hösten 2019 genomförs en skriftlig omröstning för delegater som deltog vid kongressen i maj 2019. Detta för att fatta ett andra beslut om stadgeändring gällande ny valordning.

SBK - en del av Studiefrämjandet

Med anledning av att Studiefrämjandet valt att avsluta samarbetet med en annan förening, har Svenska Kennelklubbens medlemskap i Studiefrämjandet ifrågasatts på sociala medier.

Sidor