Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Patrullhundskurs i Närke distrikt

Välkommen att anmäla dig till en centralt arrangerad patrullhundskurs. Kursen kommer att gnomföras som internat under tre fristående veckor under 2019 och vänder sig till alla oavsett var i landet du bor.

Kongresshandlingar 2019

Kongressen är Svenska Brukshundklubbens årsmöte dit distrikt och rasklubbar skickar delegater. Kongresshandlingarna är nu färdigställda och utlagda på vår hemsida.

Valberedningens förslag

Nu finns valberedningens förslag på val till förbundsstyrelse från Svenska Brukshundklubbens centrala valberedning tillgängligt här på hemsidan

Sidor