Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Ny utskottsorganisation

Kongressens val av förbundsstyrelse för Svenska Brukshundklubben har föranlett att styrelsen vid sitt sammanträde i juni beslutat om förändringar i förbundsstyrelsens utskott.

Sidor