Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Military Weekend

Military Weekend är till för dig som är 18 år eller äldre och funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet.

Datum och plats för MT2017

Här hittar du datum och plats om du vill komma och titta och få information om Brukshundklubbens MT2017. Informationen kommer att uppdateras fortlöpande.

Ny utskottsorganisation

Kongressens val av förbundsstyrelse för Svenska Brukshundklubben har föranlett att styrelsen vid sitt sammanträde i juni beslutat om förändringar i förbundsstyrelsens utskott.

Sidor