Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Patrullhundskurs i Närke distrikt

Välkommen att anmäla dig till en centralt arrangerad patrullhundskurs. Kursen kommer att gnomföras som internat under tre fristående veckor under 2019 och vänder sig till alla oavsett var i landet du bor.

Kongresshandlingar 2019

Kongressen är Svenska Brukshundklubbens årsmöte dit distrikt och rasklubbar skickar delegater. Kongresshandlingarna är nu färdigställda och utlagda på vår hemsida.

Sidor