Svenska BRUKSHUNDKLUBBEN

Kongresshandlingar 2020

Kongressen är Svenska Brukshundklubbens årsmöte dit våra distrikt och rasklubbar skickar delegater. Kongresshandlingarna på hemsidan är nu kompletterade med årets revisionsberättelse.

Nordiska mästerskap ställs in

Nordisk Kennelunion har tagit beslut om att de nordiska mästerskapen 2020 i agility, lydnad, rallylydnad, junior handling och freestyle/heelwork to music ställs in på grund av den rådande coronapandemin.

Inställd patrullhundsverksamhet

Försvarsmakten har beslutat att förlänga sitt tidigare beslut, att ställa in all beställd kursverksamhet av de frivilliga försvarsorganisationerna, t o m 28 juni 2020.

Hundaktiviteter begränsas till max tio personer utomhus

Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

Sidor