Träff inför regelrevidering, 2022

Förening
2018-10-11

Träff inför regelrevideringen 2022. Vi träffas på klubben den 11/10 kl. 18.30.