Bli medlem

Du kan läsa mer om medlemsskap på https://www.brukshundklubben.se/klubbar-medlemskap/bli-medlem/

Medlemsavgiften består av två delar, dels den centrala avgiften och dels den lokala avgiften.

I dagsläget är den centrala avgiften 400kr/år, den lokala avgiften 175 kr/år för aktiv medlem.

För familjemedlem är avgiften totalt 145 kr/år (ingen central avgift).

För att bli ny medlem i Svenska Brukshundklubben använder du följande länk: Bli medlem

Är du redan medlem i en klubb så loggar du in via samma länk som ovan (Bli medlem).      

OBS! Inga medlemsavgifter oavsett typ skall förnuvarande betalas till lokalklubb.