Bli medlem

Du hittar mer information om medlensskap och medlemsavgift på på Svenska Bruikshundklubben/Bli medlem men du ansöker om medlemsskapet hos Söderåsens Brukshundklubb.

Medlemsavgiften består av två delar, dels den centrala avgiften och dels den lokala avgiften.

I dagsläget är den centrala avgiften 400kr/år, den lokala avgiften 175 kr/år för aktiv medlem.

För familjemedlem är avgiften totalt 145 kr/år (ingen central avgift).

När du ansöker om medlemskap måste du ange följande

  • ditt namn
  • ditt personnummer
  • din adress
  • ditt telefonnummer och
  • gärna din e-postadress också

Om du redan är medlem i en annan lokal- eller rasklubb, ange även ditt medlemsnummer.

Betalning sker till Bankgiro: 973-9756

Ansök gärna om medlemskap här