MEDLEMSMÖTE 17 oktober 2019 kl. 18.30

Påminnelse

MEDLEMSMÖTE

17 oktober 2019 kl. 18.30

Här får du information om klubbens verksamhet.

Klubben bjuder på något gott att äta (anmälan till Majvi senast Tisdag 15/10)