Bibbi Berglund

Instruktör Allmänlydnad
Tävlingssekreterare

Aktivitetsroll

2019-11-16 Appell spår och sök Tävlingsledare
2019-09-08 Sök, elit. högreklass, lägreklass Tävlingsledare
2018-11-10 Appellklass Spår och Sök Tävlingsledare