Helena Dådring

Instruktör Allmänlydnad
Lärare i Hundtjänst
Tävlingssekreterare

Aktivitetsroll

2019-11-16 Appell spår och sök Tävlingssekreterare
2019-09-08 Sök, elit. högreklass, lägreklass Tävlingssekreterare
2019-05-12 Lydnad startklass och Lydnad I Tävlingssekreterare
2018-11-10 Appellklass Spår och Sök Tävlingssekreterare